obec Bezděkov nad Metují, okres Náchod
Bezděkov nad Metují je obec v Česku v okrese Náchod v Královohradeckom kraji. 1. januára 2006 tu žilo 511 obyvateľov, z toho 258 mužov a 253 žien, pričom priemerný vek v obci je 38,7 rokov (muži 37,4 rokov, ženy 40,1 rokov).
__________________________________________________________________________________________________________________________

obec
Bezděkov, okres Pardubice
Bezděkov (okres Pardubice) je obec v Česku v okrese Pardubice v Pardubickom kraji. 1. januára 2006 tu žilo 251 obyvateľov, z toho 131 mužov a 120 žien, pričom priemerný vek v obci je 39,7 rokov (muži 36,9 rokov, ženy 42,9 rokov).
__________________________________________________________________________________________________________________________

obec
Dolní Bezděkov, okres Chrudim
Dolní Bezděkov je obec v Česku v okrese Chrudim v Pardubickom kraji. 1. januára 2006 tu žilo 194 obyvateľov, z toho 93 mužov a 101 žien, pričom priemerný vek v obci je 39,0 rokov (muži 36,7 rokov, ženy 41,1 rokov).
__________________________________________________________________________________________________________________________

obec
Bezděkov, okres Havlíčkův Brod
Bezděkov (okres Havlíčkův Brod) je obec v Česku v okrese Havlíčkův Brod v kraji Vysočina. 1. januára 2006 tu žilo 242 obyvateľov, z toho 120 mužov a 122 žien, pričom priemerný vek v obci je 42,8 rokov (muži 41,4 rokov, ženy 44,1 rokov).
__________________________________________________________________________________________________________________________

část obce
Bezděkov, Bouzov, okres Olomouc
Bezděkov je malá obec v kopci na levém břehu Třebůvky se poprvé připomíná v pramenech z roku 1382. Až do roku 1848 patřila k panství žadlovickému. Poté byla začleněna do okresu Zábřeh, a teprve v roce 1960 došlo k jejímu připojení k Bouzovu. Než byla v roce 1913 v obci otevřena vlastní škola, býval Bezděkov přiškolen i přifařen k Bouzovu.

Obyvatelé se živili většinou zemědělskou výrobou, z řemeslníků byli v obci stolaři, tesaři, zedníci a kovář, a kromě toho pracovali někteří jako zaměstnanci v místním mlýně a pile. mlýn je zde doložen ve druhé poloviny 19. století. Po roce 1948 dochází k znáronění pily a mlýna. Hospodaří zde Severomoravské dřevařské závody, které provoz pily modernizují. V mlýně se v 50. letech přestává mlít. Po roce 1989 byly pila i mlýn vráceny původním majitelům a pila je dodnes v provozu. Po 2. světové válce odchází řada rodin do nově osídleného pohraničí. V roce 1957 bylo v obci založeno JZD, ve kterém pracovala většina obyvatel Bezděkova. Předsedou byl Jaroslav Vašek. Výroba zde byla zaměřena na chov skotu a sadařství. V roce 1960 se v rámci slučování stalo součástí JZD Bouzov.

Postupně dochází k úbytku stálých obyvatel Bezděkova. Mladí se stěhují do měst, kde mají více pracovních příležitostí i kulturního a společenského vyžití, a opuštěné domy v obci jsou prodávány chalupářům k rekreaci, jejich zásluhou jsou udržovány v dobrém stavu.

V roce 2005 byla opravena kaplička a vysázeno stromořadí kolem místní komunikace. Také byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení.

Církevní památky
    * Kaple sv. Antonína z roku 1849, zděná, dříve dřevěná
    * Kamenný kříž uprostřed vesnice z roku 1850
    * Kamenný kříž před obcí „Na drahách“ z roku 1818
    * Kamenný kříž na rozcestí k Radnicia Kudlovu z roku 1920
    * Litinový kříž u mostku před bezděkovským mlýnem z roku 1966
    * Soška panny Marie u staré cesty do mlýna k Bezděkovu
    * V okolí obce u cest 2 svaté obrázky

Obyvatelé
    * roku 1834 - 262 obyvatel, 35 domů
    * roku 1900 - 231 obyvatel, 45 domů
    * roku 1950 - 130 obyvatel, 48 domů
    * roku 2005 - 27 stálých obyvatel
________________________________________________________________________________________________________________________

část obce Bezděkov, Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
Velká Bíteš se nachází v České republice, ve východní části Českomoravské vrchoviny, přibližně 30 km od metropole jižní Moravy, Brna. Město je součástí kraje Vysočina a je jedním z mikroregionálních center. První písemná zmínka o městě je z roku 1240. Městská práva Velká Bíteš dostala roku 1408. Na rok 2008 se tak chystají velké oslavy 600. výročí.
Pověst
    * Pasačka jednoho dne uviěla, že jeden její býk a jedna svině hrabou stále na tomtéž místě a nemohla je odtamtud odehnat. Šla se tedy na místo podívat a zjistila, že vyhrabali zvon, který byl celý vyplněný prosem. V prosu byla ukryta zlatá monstrance. Zvon byl zavěšen do kostela sv. Jana Křtitele, ale měl tak ohlušující hlas, že do něj musela být vyvrtána dírka a zalita olovem, aby to hlas zvonu ztlumilo. Při zvonění prý volá: „Sviňa mě vyryla, bék mě vyhrabal, panna mě našla!“ Nalezená monstrance je prý tak cenná, že když bude celé město zničeno, obyvatelé jej z jejího prodeje postaví znovu.

Tyto zvony byly ukryty proto, že v té době zuřila Třicetiletá válka a na našem území se nacházela Švédská vojska, která zvony kradla, tavila a odlévala z nich zbraně. Aby se tyto vzácné zvony zachovaly, byly ukryty v místě "U Antoníčka", kde je posléze podle pověsti našla tato pasačka.
__________________________________________________________________________________________________________________________

část obce Bezděkov, Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
Obec Bezděkov se nachází v okrese Havlíčkův Brod, v CHKO Železné hory, kraj Vysočina. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 242 obyvatel.
První písemná zmínka o obci je z roku 1544. Existují však nepotvrzené zprávy, že zde stála od starodávna tvrz, což by nasvědčovalo tomu, že měla obec držet ochranu nad středověkou Libickou stezkou spojující Čechy a Moravu. Název, původně Bezdiekow pochází buď ze spojení „bzděti ohněm a dýmen“ - od ochranného charakteru obce, anebo spíše od jména Bezděka.

Bezděkov patřil k Předboři. V roce 1563 dělil předbořský statek Petr z Předboře mezi čtyři bratry a dva mladší z nich - Aleš Předbořský a Jindřich Předbořský dostali Bezděkov, srub na místě staré tvrze, a dále Lhotu Nadobovu (později Hařilova Lhotka), Kroměšín a Plhov. Majetek byl ale hodně zadlužen a ještě byl Jan Předbořský z Předboře odsouzen v roce 1623 za odboj a vystěhoval se.

Obec získal jeho strýc Albrecht Hyldebrant Lukavský z Lukavice. Během třicetileté války byla ves několikrát pustošena a tak byla tvrz a ves v roce 1650 syny Albrechta prodána i s okolními vesnicemi Kroměšín, Plhov, Štěpánov, Hařilova Lhotka, Malochyně a Křivá paní Evě Kustošové na Horním Studenci. Tím byly statky spojeny a tvrz v Bezděkově úplně zaniká. Další osudy obce jsou součástí osudů Horního Studence.

Po vzniku samospráv patřila obec k okresu Chotěboř. V roce 1950 došlo ke změně názvu na Bezděkov u Libice nad Doubravou, který však není běžně používán. V roce 1961 pak došlo ke změně okresu na větší Havlíčkův Brod.

Školní docházka byla od roku 1783 zajišťována ve škole v Libici nad Doubravou a díky velkému počtu obyvatel začátkem 20. století (kolem 630 obyvatel) zde vznikla dvoutřídka. Velké zásluhy na tom měl hejtman Rudolf Seichert.

Na návsi stojí dřevěná zvonička a křížek z roku 1886.

I přes současný malý počet obyvatel obec žije. Dobře zde funguje místní TJ Sokol Bezděkov, který pořádá volejbalové závody pro družstva z celého kraje Vysočina. Dále je zde i Sbor dobrovolných hasičů a veřejná knihovna.
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Pavlov, okres Jihlava
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Loket, okres Benešov
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Bouzov, okres Olomouc
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Krásná Hora, okres Havlíčkův Brod
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Pavlov, okres Jihlava
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Vranov, okres Benešov
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Loket, okres Benešov
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Hradiště, okres Plzeň-jih
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Lukavec, okres Pelhřimov
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Třemešné, okres Tachov
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Nadějkov, okres Tábor
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Švihov, okres Klatovy
__________________________________________________________________________________________________________________________
část obce Bezděkov, Bor, okres Tachov
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Kobylnice, okres Brno-venkov
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Rakovník, okres Rakovník
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Hartmanice, okres Klatovy
__________________________________________________________________________________________________________________________
ulice Bezděkov, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou
________________________________________________________________________________________________________________________
pozicky, uvery
WYSIWYG Web Builder