Pôžičky, úvery bez kontroly bankových registrov
pôžičky, úvery
půjčky, úvěry

Pôžičky, úvery, investície

Nebankové pôžičky a úvery PLENKALL MONEY

Nebankové pôžičky, úvery, investičné vstupy do podnikania, poskytujeme na základe hodnotenia bonity. Nekontrolujeme záznam v bankovom, ani nebankovom registri. Rozhodujúca je bonita klienta. To znamená: pomer majetku, príjmu, záväzkov a poistenia. V prípade, ak klient nesplní požadované kritéria bonity, je tento stav hodnotení, ako nedostatočná garancia pre poskytnutie pôžičky, resp. úveru. V takom prípade vrátime klientovi nespotrebovanú časť poplatku za spracovanie žiadosti.

Nebankové pôžičky - úvery

Poskytujeme pôžičky, úvery - pre túto činnosť je vytvorený samoobslužný portál, ktorý umožňuje klientom samostatné rozhodovanie. Tým je poskytnutá možnosť autonómneho rozhodovania a posudzovania vlastných požiadaviek a možností. Klient pri podávaní žiadosti o pôžičku - úver, nepredkladá žiadne dokumenty. Komunikácia pri podaní žiadosti o pôžičku - úver využíva výhradne elektronickú komunikáciu. Pri poskytovaní pôžičky - úveru sa neskúma bankový register

Pôžičky a úvery - spôsob ručenia

Ručenie pre pôžičky a úvery sa priamo nevyžaduje. Poskytujeme pôžičky a úvery, ktoré sú zaručené výhradne notárskou zápisnicou. Pre pôžičky a úvery je spísaná úverová zmluva. Klient pre pôžičky a úvery vystavuje Čestné vyhlásenie. Celá úverová dokumentácia pre pôžičky a úvery sa podpisuje na notárskom úrade.

Pôžičky a úvery pre fyzické osoby

Poskytujeme pôžičky a úvery bez predkladania potvrdenia o príjme. Pre získanie pôžičky nie je potrebné ručenie nehnuteľnosťou, ani ručiteľom. Posudzovanie bonity žiadateľa, je na základe Čestného vyhlásenia. Všetky dokumenty pre pôžičky a úvery sa zasielajú výhradne elektronicky.

Pôžičky a úvery pre živnostníkov

Poskytujeme pôžičky a úvery pre živnostníkov, bez predkladania daňového priznania. Pre získanie pôžičky nie je potrebné ručenie nehnuteľnosťou, ani ručiteľom. Neskúmame bankový register a tak záznam z predchádzajúceho obdobia, nie je prekážkou.

Pôžičky a úvery pre podnikateľov

Poskytujeme pôžičky a úvery pre podnikateľov, ktorý majú príjem z vlastnej s.r.o. Môžu byť na pozícii spoločníka, alebo konateľa. Nie je podmienka, aby bola pracovná zmluva.

Ručenie za pôžičky a úvery

Ručenie za pôžičky a úvery je na základe notárskej zápisnice. Pre pôžičky a úvery je spísaná úverová zmluva. Dokumentácia pre úvery a pôžičky sa podpisuje na notárskom úrade.O pôžičky, alebo úver môže požiadať každý, kto má viac ako 18 rokov.

Výroba a distribúcia plienok pre psov

Plienky pre štvornohé domáce zvieratá, UV 3846. Dôvod, prečo boli navrhnuté a vyvinuté plienky pre psov je jednoznačný. Je potrebné ochrániť životné prostredie v ktorom žijeme

Výstavba rodinných domov

Riešenie bývania pohodlného, cenovo dostupného a najmä v krátkom časovom horizonte. Všetky tieto atribúty spĺňajú rodinné domy vybudované z kvalitného, ošetreného dreva. Bývať v luxusnom, priestrannom dome už za deväťdesiat dní, to je snom každého. V päťdesiatich rokoch minulého storočia montované domy tzv. Oklále, vytrovili nepriaznivý pohľad na takéto konštrukcie. Dnešné riešenia majú hodnoty úplne iné

Koncepcia voľno časových aktivít

Spoločnosť pripravuje výstavbu ranča. Pre tento projekt sú pripravené pozemky, ktoré sú podložené zmluvami. Vo výstavbe však bráni, ako už býva zvykom byrokracia. V tomto čase čakáme na rozhodnutie orgánov v správnom konaní. Ako bude ranč vypadať? Na to za môžete pozrieť na našich webových stránkach

PLENKALL®

Registrovaná ochranná známka. Pod tuto značkou sa skrývajú rôzne aktivity. Značka vznikla 16.11.2004 zaregistrovaním na UPV SR. Pôvodným zámerom bolo vytvorenie značky pre produkty pre zvieratá, najmä pre psov.

PLENKALL a.s.

Spoločnosť vznikla založením, na základ rozhodnutia akcionárov. Počiatočný kapitál jeden milión slovenských korún, bol 03.04.2007 navŕšený na štyristo päťdesiat miliónov slovenských korún. Vlastnými aktivitami dosiahla spoločnosť k 16.05.2007 kapitál 671 miliónov Sk. K 01.01.2009 bola vykonaná konverzia na 22 273 120 eur..

Základné imanie spoločnosti:

Počet akcií: 100 kmeňové , listinné Menovitá hodnota jednej akcie: ÷332 EUR(10 tis. Sk)

Počet akcií: 134 kmeňové , listinné

Menovitá hodnota jednej akcie: ÷165 970 EUR (5 mil. Sk) Celkové základné imanie spoločnosti je ÷22 273 120 EUR (671 mil. Sk) Aktuálny výpis z obchodného registra nájdete na www.orsr.sk

Pôsobnosť:

oblasť pôsobnosti je zameraná najmä na európsky región

Oddlženie:

Ponúkame, zbavenie sa exekúcií, dlhov a rôznych záväzkov. Jedná sa oficiálnu cestu, ako sa zbaviť dlhov a nezadlžovať sa do budúcnosti. Nejedná sa o žiadne reštrukturalizácie, ani zálohy nehnuteľnosťou. Neponúkame splatenie starých úverov novým, ešte vyšším. Ponúkame reálnu, zákonnú cestu, ako sa zbaviť dlhov. Prevedeieme klienta problematikou konkurzného konania.

Investovanie do akcií:

V ponuke je investovanie do akcií, kde riziko je minimalizované a každá investícia je podložená priamo garanciou cenného papiera – akcie. Je možnosť voľby medzi krátkodobým, alebo dlhodobým investovaním. V prípade krátkodobej investície sa jedná o investíciu v lehote do jedného roku s možnou prolongáciou. V prípade dlhodobej investície sa nejedná o časovo nijako ohraničené obdobie. Každá investície je prevoditeľná a tieto produkty sú dedičné v rámci dedičského konania.

Pôžičky, úvery nebankové

PLENKALL a.s. | P.O.BOX 177 | 851 01 Bratislava | Slovakia (Slovak republic)
SK tel: (+421) 0239008732; 0917291669; 0944029428 | CZ tel: (+420) 561201059; 910811882; SMS 775610669 | SKYPE:plenkall
www.plenkall.com | e-mail:info@plenkall.com | © M.B 2007 | PLENKALL®

Euroakademia Bezděkov Prírodná kozmetika MUDr.Šašková MUDr.Poliak WEB kamery Videodiskotéty

SEO
RSS Feed